Koncesijska odobrenja i koncesije

Koncesijska odobrenja i koncesije

SADRŽAJ

Koncesijska odobrenja i koncesije

Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je na sjednici dana 20. prosinca 2023. godine srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Labina za razdoblje od 2024. do 2026. godine i u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom, Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2024. godinu.

Kontakti

Viša stručna suradnica za pravne poslove

Stefania Načinović

+385 52 866 863

stefania.nacinovic@labin.hr