Gospodarsko vijeće

Gospodarsko vijeće

SADRŽAJ

Gospodarsko vijeće

Gospodarsko vijeće Grada Labina osnovano je 28. lipnja 2016. godine, a nadležno je za područje Grada Labina te obavlja slijedeće poslove:

- daje savjete vezane uz ekonomske i razvojne programe,
- predlaže i razmatra mjere za unapređenje stanja u gospodarstvu,
- razmatra i predlaže poticajne mjere za razvoj gospodarstva,
- inicira aktivnosti u cilju unapređenja stanja u gospodarstvu,
- surađuje s institucijama i tijelima u području malog gospodarstva i obrtništva,
- daje mišljenje na prijedloge akata Grada Labina koji se odnose na poslovanje i razvoj
  gospodarskih subjekata,
- obavlja i druge savjetodavne poslove koji direktno ili indirektno utječu na gospodarstvo.

U Gospodarsko vijeće imenovani su:

1.   Valter Glavičić, Gradonačelnik, predsjednik
2.   Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika, zamjenik predsjednika,
3.   Dolores Jenkel, Obrt „Merania“, član,
4.   Kristian Krpan, direktor pogona MCZ d.o.o., član
5.   Antonio Mohorović, Euroexport, član
6.   Dorijan Rajković, ITV Murexin, član
7.   Alan Šišinački, Holcim Hrvatska, član
8.   Silvano Vlačić, gradski vijećnik, član
9.   Danijela Bošković, Danieli Systec d.o.o., članica
10.  Alberto Fasolo, Carel Adriatic d.o.o., član
11. Tea Golja, Ekonomski fakultet  Pula, članica
12. Sandi Sinožić, Valamar Riviera d.d., član
13. Čedomir Ružić, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin, član
14. Piero Glavičić, predstavnik Savjeta mladih Grada Labina, član