Dozvole na pomorskom dobru

Dozvole na pomorskom dobru

SADRŽAJ

Dozvole na pomorskom dobru

Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za razdoblje od 2024. do 2028. godine te Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za razdoblje od 2024. do 2028. godine na sjednici održanoj 26. siječnja 2024. godine.

 

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom, Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni natječaj za davanje dozvola na pomorskom dobru. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće Grada Labina. Rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik Grada Labina. Dozvole na pomorskom dobru daju se na rok od dvije do pet godina.

Kontakti

Viša stručna suradnica za pravne poslove

Stefania Načinović

+385 52 866863

stefania.nacinovic@labin.hr