Poduzetnička zona Vinež

Poduzetnička zona Vinež

SADRŽAJ

Poduzetnička zona Vinež

Poduzetnička zona Vinež nalazi se na području naselja Vinež u neposrednoj  blizini sjedišta Komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin i udaljena je 2 km od Labina. Cestovno je povezana sa tunelom Učka od kojeg je udaljena 30 km, od slovenske granice dijeli je 60 km, a od talijanske granice udaljena je 90 km. Značajno je da je od mora udaljena 7 km i izvan je turističkog pravca.

Udaljenost zone od međunarodnih luka:

Rijeka 55 km cestom,
Pula 42 km cestom,
Plomin Luka 12 km cestom,
Teretna luka Bršica 15 km cestom,
Zračna luka Pula 40 km cestom.

Poduzetnička zona Vinež prostire se na površini od 37,76 ha od čega se na I. fazu odnosi 29,46 ha, a na II. fazu 8,30 ha. Osnivanju i uređenju zone pristupilo se kroz dvije faze (Poduzetnička zona Vinež – I faza i Poduzetnička zona Vinež – II faza) odmah po usvajanju Prostornog plana uređenja Grada Labina u lipnju 2004. godine.

PODUZETNIČKA ZONA VINEŽ - I. FAZA
PODUZETNIČKA ZONA VINEŽ - II. FAZA