Poduzetnička zona Rogočana

Poduzetnička zona Rogočana

SADRŽAJ

Poduzetnička zona Rogočana

Poduzetnička zona Rogočana površine 3,98 ha nalazi se uz nekadašnje rudarsko okno Rogočana u naselju Rogočana i u vlasništvu je Republike Hrvatske (k.č. 138 k.o. Trget). Ova zona utvrđena je izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina početkom 2005. godine. Zona je neuređena i neopremljena infrastrukturom.  Prostornim planom utvrđena je obveza izrade urbanističkog plana, koji nije izrađen, a kojim će se utvrditi  uvjeti izgradnje u zoni.