Parkiranje

SADRŽAJ

Parkiranje

Poslove organizacije, naplate i kontrole parkiranja te uređenja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Labina obavlja Labin 2000 d.o.o. iz Labina.

 

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima održavanje i naplata parkirališnih mjesta podrazumijeva se održavanje, organiziranje, upravljanje, nadzor korištenja i naplata parkirališta, te održavanje čistoće, horizontalne i vertikalne signalizacije na parkiralištima na kojima se vrši naplata.

Sukladno Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina lokacije javnih parkirališta s naplatom su slijedeće:

 • Trg labinskih rudara
 • Titov trg
 • Rabac Girandella (na potezu od rampe ispod Prohaske uz postojeću prometnicu do zaključno sa platoom na sjevernom dijelu naselja Girandella)
 • Rabac Riva (Obala Maršala Tita)
 • Obala maršala Tita (od kućnog broj 29 do križanja sa ŽC5104)
 • Rabac Ulica Slobode ispod kućnog broja 69
 • Labin Stari grad (k.č. 1311/3 ko Labin )
 • Ulica Paola Sfecija, Labin
 • Ulica Slobode, Rabac (k.č. 507/2, 507/3, 508/1, 677/1, 748/3, 774 i 775, k.o. Rabac)
 • Prohaska, Rabac (dio k.č. 517 k.o. Rabac )
 • Starogradska jezgra, Labin- Šetalište San Marco (k.č. 180, 181, 243/1, k.o. Labin - Presika) i Fortica (k.č. 244, k.o. Labin - Presika)

Visinu cijene za usluge parkiranja na parkiralištu (parkirališne karte, dnevne parkirališne karte,povlaštene parkirališne karte, zamjenske parkirališne karte, cijene za izdavanje zamjenske parkirališne karte), cijenu troška povrede uvjeta parkiranja i vremena u kojima se na javnim parkiralištima naplaćuje parkiranje, određuje upravitelj parkirališta uz suglasnost Gradonačelnika Grada Labina.


Upravitelj parkirališta uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina donosi Opće uvjete parkiranja kojima će se detaljnije urediti odnosi u korištenju usluga parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Labinu.

 

Parkirališne zone:

 • Zone za utvrđivanje visine cijene parkiranja na otvorenim parkiralištima označene su kao zone 1, 2 i 3.
 • Zone za utvrđivanje visine cijene parkiranja na zatvorenim parkiralištima označene su kao zone Stari Grad, Starogradska jezgra i Girandella.
 • Zona 1 obuhvaća sljedeće područje: Titov trg, Labin i Ulica Paolo Sfeci, Labin.
 • Zona 2 obuhvaća sljedeće područje: Obala maršala Tita, Rabac (od kućnog broja 29 do križanja s ŽC 5104).
 • Zona 3 obuhvaća sljedeća područja: Trg labinskih rudara, Labin; Ulica Slobode, Rabac (dio k.č. 507/2, 507/3, 508/1, 677/1, 748/3, 774 i 775, k.o. Rabac); Prohaska, Rabac (dio k.č. 517 k.o. Rabac); otvoreno parkiralište Stari Grad, Labin (k.č. 1311/3, k.o. Labin - Presika)
 • Zona Starogradska jezgra obuhvaća zatvoreno parkiralište Šetalište San Marco, Labin (k.č. 180, 181, 243/1, k.o. Labin - Presika) i Fortica, Labin ( k.č. 244, k.o. Labin - Presika).
 • Zona Girandella obuhvaća zatvoreno parkiralište u turističkom naselju Girandella, Rabac.
 • Oznaka za Zonu 1 je crvene boje, oznaka za Zonu 2 je žute boje, a oznaka za Zonu 3 je plave boje.