Najam gradskih stanova

Najam gradskih stanova

SADRŽAJ

Najam gradskih stanova

Najam stanova u vlasništvu Grada Labina provodi se u skladu sa slijedećim propisima: Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 68/98., 22/06. i 68/18.), Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Grada Labina“ 3/15.- pročišćeni tekst, 17/20.) kojom su propisani uvjeti i mjerila za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Labina prema redoslijedu utvrđenom Listom prvenstva za dodjelu stanova u najam i Zaključak o utvrđivanju visine zaštićene i slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Labina“ broj 4/15.).

Gradonačelnik Grada Labina donio je dana 02. prosinca 2019. godine Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za davanje stanova u najam, kojom je utvrđena Lista prvenstva za razdoblje od četiri godine od dana stupanja na snagu Zaključka.

Nadležni upravni odjel u Gradu Labinu je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Kontakti

Viša stručna suradnica za pravne poslove

Stefania Načinović

052/866-863

stefania.nacinovic@labin.hr