Obnova rudarskog tornja - Šohta

Obnova rudarskog tornja - Šohta

SADRŽAJ

Obnova rudarskog tornja - Šohta

Rudarstvo je kao najznačajnija gospodarska grana u povijesti Labinštine odigralo ključnu ulogu u sveukupnom razvoju i definiciji identiteta Grada. Stoga je prenamjena rudarske baštine  u kulturno-turističko-gospodarske namjene prilika Grada Labina da iskoristi ovu vrijednu baštinu za daljnji gospodarski razvoj grada. Grad Labin proveo je postupak jednostavne nabave za uslugu izrade glavnog projekta statičke sanacije rudarskog tornja – šohta.

 
Cilj projekta u ovoj fazi je izrada glavnog projekta statičke sanacije šohta kao jedna od obveznih prethodnih radnji pri cjelokupnoj  obnovi šohta.

 
Vrijednost projekta: 198.000,00 HRK plus PDV

Izvršitelj: Studio Arhing d.o.o.

Trajanje: travanj 2018 – srpanj 2018

Status projekta: realiziran