Energetska obnova stambenih zgrada

Energetska obnova stambenih zgrada

SADRŽAJ

Energetska obnova stambenih zgrada

Prva fasada u Labinu u trenutku nakon uvođenja  upravljanja višestambenim zgradama obnovljena je 2005. godine od kada traje postupak obnove. U razdoblju od 2009. do 2014. godine obnovljene su ukupno 34 zgrade. Od prvih zahtjeva stanara do danas Labin stan d. o. o. se kao upravitelj aktivno uključio u postupak obnove zgrada tako da im u svim fazama provedbe projekta osigurava svoju stručnu pomoć  (tehničku, pravnu, ekonomsku). S obzirom na to da je riječ o upravitelju u100-postotnom vlasništvu Grada Labina, u obnovu fasada uključio se i Grad Labin tako da je za određene zgrade jednake tipologije izgradnje naručio i financirao projekte obnove fasada i zamjene ograda.

Na natječaj 2014. godine prijavljeno je sedam zgrada i svih sedam zgrada zadovoljilo je uvjete natječaja. Ukupna vrijednost investicija iznosila je 4.020.779,68 kn, a ostvareno sufinanciranje 1.579.630,86 kn. Na natječaju iz 2015. godine za energetsku obnovu prijavili smo 25 zgrada, 24 su zadovoljile uvjete natječaja i ostvarile pravo na sufinanciranje u iznosu od 5.540.363,39 kn. Osim prijave zgrada za obnovu prijavili smo 29 zgrada za sufinanciranje projektne dokumentacije i 10 zgrada za sufinanciranje provedbe energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata. Ukupno su upućene 64 prijave od čega su ostvarene 63.

Natiječaji iz 2014. i 2015. godine sufinancirani su nacionalnim sredstvima u iznosu od 40% dok je natiječaj iz 2016. financiran iz sredstava EU u iznosu od 60% prihvatljivih troškova investicije.

Ukupno je u 2016. godini prijavljeno 32 zgrade za energetsku obnovu od čega su sve 32 prošle na natiječaju, od čega ih je tokom iste godine dovršeno 15 a ostale su u raznim fazama provedbe. Za te je namjene predviđeno 18.932.710,29 kn.

Iz svega navedenog vidljivo je da se obnova zgrada, a u posljednje vrijeme i energetska obnova u Labinu, provodi vrlo uspješno. Provodi se u okruženju vrlo uspješne suradnje između suvlasnika stambenih zgrada i upravitelja te  svih ostalih dionika.

Kontakti