CICERO - Suradnja Hrvatske i Italije ...

CICERO - Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite

SADRŽAJ

CICERO - Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite

Logo Interreg Italy Croatia Cicero

Projekt CICERO / Croatia-Italy Civil protEction collaboRatiOn / Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite

 

Projekt CICERO odgovara na potrebu boljeg upravljanja suradnjom u programskom području, a posebno na potrebu stvaranja opsežnije baze znanja o pravnim i administrativnim preprekama i ostvarivanje zajedničke suradnje u domeni rizika upravljanja. Zajednička suradnja također bi doprinijela jačanju institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika.

 

Opći cilj je istražiti, identificirati i doprinijeti rješenjima prekograničnih prepreka u upravljanju rizikom od prirodnih katastrofa kao što su šumski požari kroz prekograničnu suradnju i to putem 1 analize i preporuke administrativnih i pravnih prepreka otežane suradnje; putem poboljšane suradnje među organizacijama kroz pismo obveze, putem 2  zajedničke prekogranične vježbe, 1 tečaj osposobljavanja o sigurnosti i 2 kampanje za građane. 

 

Rezultati projekta CICERO su preporuke za ublažavanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnoj suradnji u upravljanju rizicima; pismo obveze za rizik upravljanje koje ukazuje na obvezu suradnje u slučaju prirodnih katastrofa kao što je šumski požar i zajedničkih prekograničnih vježbi i obuka.

 

Pristup rješavanju zajedničkih izazova u programskom području projekta CICERO će imati za cilj prvo istražiti i identificirati prekogranične pravne i administrativne prepreke u riziku upravljanja elementarnim nepogodama kako bi se predložila rješenja i preporuke za njihove ublažavanje i bolju suradnju. Pristup je također usmjeren na jačanje kapaciteta za institucionalnu suradnju poticanjem glavnih aktera civilne zaštite na planiranje zajedničkih rješenja u slučaju elementarnih nepogoda sa zajedničkim mjerama pripreme i zajedničkog odgovora na katastrofe.

 

Potreban je transnacionalni pristup jer je jasno da prirodne katastrofe ne staju na  državnim granicama i zajednički nastup je neizostavan. Štoviše, broj volontera Civilne zaštite u Italiji se smanjuje zbog, na primjer, starenja ljudi. U tom kontekstu postaje neophodno započeti dijalog s drugim zaštitnim skupinama izvan granica. Regija Veneto u Italiji i Istra u Hrvatskoj su geografski bliski i slični, stoga vrijedi istražiti razlike i sličnosti između talijanskog i hrvatskih protokola kako bi se istražila mogućnost postizanja službenog dogovora o suradnji.

 

Inovativni aspekt CICERO-a ostaje lokalna dimenzija koja omogućuje stvarno zajedničko djelovanje s dva tima iz različitih zemalja koji mogu komunicirati u istom scenariju hitne situacije na koordiniran način. Nova teritorijalna dimenzija također predstavlja inovativni aspekt, jer za razliku od prošlog projekta, na tom području postoji projektni partner iz regije Veneto, s kojim će po prvi puta surađivati Grad Labin.

 


Partnerstvo:
Unione dei Comuni Pratiarcati (nositelj) (IT)
Grad Labin (HR)

 

Akronim:  
CICERO

 

Naziv projekta: 
Croatia-Italy Civil protEction collaboRatiOn / Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite

 

Prioritetna os:
Integrirano upravljanje za jaču suradnju – 5.1. Druge aktivnosti za potporu bolje suradnje u upravljanju

 

Trajanje projekta:
01.08.2023. – 31.12.2024.

 

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta: 232,662.40 €
Proračun za Grad Labin: 113,400.00 €
Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 186.129,92 €
Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj: 80%

 

Program:
Program prekogranične suradnje INTERREG Vl-A Italija – Hrvatska 2021.-2027.

 

Webiste:
https://www.italy-croatia.eu/web/italy-croatia

Kontakti

Viša stručna suradnica za međunarodne projekte

Ana Černjul

+385 (0)52 866-817

ana.cernjul@labin.hr