Javni poziv za sufinanciranje izrade ...

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2024. godini

SADRŽAJ

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2024. godini

Grad Labin i ove godine raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta te za opremu i radove za postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području grada Labina.

 

Ove godine za tu je namjenu osigurano 20% sredstava više u odnosu na prošlu godinu, a Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u proračunu Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte, Programu Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 24.000,00 EUR.

 

Cilj projekta je povećanje korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Grada Labina.

 

Planira se odobrenje 16 do 19 bespovratnih subvencija za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane u 2024. godini u maksimalnom  iznosu do 1.500,00 EUR po korisniku.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 01. rujna 2024. godine.

 

Cjelokupni Javni poziv te popratni obrasci dostupni su u privitku, a sve ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na patricija.terkovic@labin.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte.