Komunalno gospodarstvo i upravljanje ...

Komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

SADRŽAJ

Komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom obavljaju se poslovi na redovnom i izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture, upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina te obavljaju se poslovi komunalnog i prometnog redarstva. provođenje komunalnog reda sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (Službene novine Grada Labina broj. 16/15.).

Pod redovnim i izvanrednim održavanjem komunalne infrastrukture smatra se održavanje, uređenje i reguliranje korištenja javnih površina, održavanje čistoće na javnim površinama, hortikulturno održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje urbane opreme, održavanje plaža, održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada Labina, održavanje sportskih igrališta na javnim površinama, održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta, javne i dekorativne rasvjete, te oborinske kanalizacije.

Pod upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina smatra se redovno i izvanredno održavanje stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.  Vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih za raspolaganje nekretninama (stambenih i poslovnih prostora) u vlasništvu Grada.

Pod obavljanjem poslova komunalnog redarstva smatra se provođenje komunalnog reda sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (Službene novine Grada Labina broj. 16/15.) te drugih zakona i odluka koje daju ovlasti komunalnom redarstvu.

Pod obavljanjem poslova prometnog redarstva smatra se provođenje nadzora i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Labina.

Poslove Upravnog odjela možete pogledati detaljnije na KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET.

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za komunalne djelatnosti možete pogledati OVDJE.
   

AKTI
Odluka o komunalnom redu
Odluke o najmu stanova
Odluke o zakupu poslovnih prostora
Odluke o korištenju javnih površina
Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluke o autotaksi prijevozu
Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
Tržni red
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Labina 2021. - 2027.
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom za 2022.
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Labina

REGISTRI
Registar stanova i popis korisnika
Registra poslovnih prostora i popis korisnika

Kontakti

Pročelnik

Serđo Mandić

+38552866861

s.mandic@labin.hr