Gospodarstvo i EU fondovi

Gospodarstvo i EU fondovi

SADRŽAJ

Gospodarstvo i EU fondovi

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte obavljaju se poslovi vezani za kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora vođenje postupka pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja, vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada, sudjelovanje u procesu strateškog planiranja ekonomskog razvoja, priprema i nadgledanje provođenja razvojnih projekata, održavanje kontakata i pružanje podrške lokalnoj poslovnoj zajednici, organiziranje i provođenje anketiranja poslovnog sektora/ispitivanje stavova, priprema promotivnih materijala (brošure, vodiči za investitore, prezentacije i sl.), obrađivanje, povremeno ažuriranje i korištenje baza podataka, aktivna suradnja s institucijama više hijerarhijske razine, javnim poduzećima u vlasništvu i suvlasništvu Grada, praćenje i analiza kretanja iz područja gospodarstva i poljoprivrede u Gradu, praćenje realizacije programa gospodarstva, praćenje natječaja za potpore i edukacije iz područja gospodarstva i poljoprivrede, provedba projekata energetske učinkovitosti, vezani za provođenje postupaka javne nabave za sve odjele, osmišljavanje mjera za poticanje razvoja obrta i poduzetništva, izrada prijedloga akata iz područja gospodarstva i Gradskog proračuna, administrativna podrška u radu Gospodarskog vijeća i drugim gradskim radnim tijelima, obavljanje i drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su u upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima te drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika.

 

Poslovi UO podjeljeni su po područjima:

GOSPODARSTVO I RAZVOJ
MEĐUNARODNI I EUROPSKI PROJEKTI
JAVNA NABAVA
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kontakti

Pročelnik

Robert Mohorović

+385 52 866 817

robert.mohorovic@labin.hr