Završni izvještaj za 2023. godinu

Završni izvještaj za 2023. godinu

SADRŽAJ

Završni izvještaj za 2023. godinu

U prilogu stranice se nalazi dokumentacija vezana uz Završna financijska izvješća Grada Labina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.