Završni izvještaj za 2022. godinu

Završni izvještaj za 2022. godinu

SADRŽAJ

Završni izvještaj za 2022. godinu

U prilogu stranice se nalazi dokumentacija vezana uz Završna financijska izvješća Grada Labina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.