Proračun za 2024 godinu

Proračun za 2024 godinu

SADRŽAJ

Proračun za 2024 godinu

Na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2023. godine, donesen je Proračun Grada Labina za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

 

Proračun se može pratiti online kroz sljedeće aplikacije:

MOJ PRORAČUN

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA

 

26. siječnja 2024. godine objavljen je Vodič za građane - Proračun 2024. koji se može preuzeti u prilozima.