Zaštita osobnih podataka – GDPR

Zaštita osobnih podataka – GDPR

SADRŽAJ

Zaštita osobnih podataka – GDPR

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ujedno uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno  su regulirana  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka  na cjelovit regulira sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – pojedinaca na području  država članica EU.  Prema definiciji Uredbe (EU) 2016/679 pojam “osobni podaci”  obuhvaća  sve  podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) npr. ime, prezime, e-mail adresa i dr.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca (ispitanika), a u skladu s tim i koje su obveze  voditelja obrade koji obrađuju osobne podatke.  

Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava  na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka u skladu s pravnim temeljem (npr. ukoliko je  pojedinac dao privolu za obradu,  ukoliko je obrada nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je pojedinac stranka ili  kako bi se poduzele radnje na njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisu), obrada podataka prema načelima obrade  ustanovljena Uredbom, obveza davanja adekvatne  informacije ispitanicima  glede  obrade njihovih osobnih podataka,  te  imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem odredbe čl. 38. Opće uredbe o zaštiti osobnih Grad Labin u svojstvu  voditelja obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobno ime:  Sabina Alićajić

Kontakt broj:  052/866-818

E-mail:  revizor@labin.hr
 

Glede svih upita oko zaštite Vaših Uredbom zajamčenih prava, potrebnih obrazaca zahtjeva možete kontaktirati naprijed imenovanog službenika za zaštitu osobnih podataka.  

U cilju  uspostave  adekvatnog  procesa zaštite i upravljanja osobnim podacima u skladu s Uredbom  Grad Labin usvojio je  politiku zaštite osobnih podataka.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA na Internet stranicama Grada Labina

Grad Labin posvećuje veliku pažnju zaštiti osobnih podataka posjetitelja naših web stranica. U cilju  uspostave  adekvatnog  procesa zaštite i upravljanja osobnim podacima u skladu s Uredbom  Grad Labin usvojio je  politiku zaštite osobnih podataka. 

Sukladno odredbama Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), osobni podaci su oni podaci koji mogu Vas identificirati, kao što su ime i prezime, telefonski broj ili email adresa (u nastavku teksta: osobni podaci).

Pregledavanje naše internetske stanice   anonimno je  te se  ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.  

Vaše osobne podatke  kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj,  prikupljamo putem naše stranice  isključivo na Vaš zahtjev i uz Vašu  prethodnu suglasnost. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se  upisani osobni  podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu za koju su dani.

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi je se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija kolačića (cookies) spremiti na vaše računalo ili mobilni uređaj.

Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne prethodno zatražiti pristanak korisnika.

Korištenjem ove Web stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne. 

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu ili mobilnom uređaju.