Etički kodeks

Etički kodeks

SADRŽAJ

Etički kodeks

Na temelju članka 22. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 10/14.) i članka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradonačelnik Grada Labina 18. ožujka 2019. godine, donio je Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku.

 
PATRICIJA TERKOVIĆ, dipl.oec., savjetnica za gospodarstvo i razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte, imenuje se povjerenicom za etiku u Gradskoj upravi Grada Labina.


Prava i obveze povjerenice za etiku:

-       Prati primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Labina

-       Promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika, te odnosima službenika prema građanima

-       Zaprima pritužbe službenika i građana na neetično ponašanje i postupanje službenika

-       Provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe

-       Vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama

Upoznaje nove službenike i namještenike sa etičkim kodeksom