MO Vinež

SADRŽAJ

MO Vinež

U Vijeće Mjesnog odbora Vinež izabrani su:

  1. Dorijan Brubnjak
  2. Andrea Poldrugovac
  3. Fajdo Begović
  4. Karmen Zalihić Kokot
  5. Šime Martinović

Kontakti