MO Ripenda

SADRŽAJ

MO Ripenda

U Vijeće mjesnog odbora Ripenda izabrani su:

 

  1. Alis Kovačec Martinović
  2. Roberto Knapić
  3. Dino Dušman
  4. Doris Živić Juričić
  5. Maja Zupičić

Kontakti

Predsjednica

Alis Kovačec Martinović

mjesni.odbori@labin.hr ili a_lis81(@yahoo.it