MO Kature

SADRŽAJ

MO Kature

U Vijeće Mjesnog odbora Labin Kature izabrani su:

  1. Irene Smoković
  2. Aida Murtić Hodžić
  3. Tijana Kocijel
  4. Giuliano Milevoj
  5. Gracijela Milevoj
  6. Valdi Gobo
  7. Ferzeta Okanović

Kontakti