Vijećnička pitanja i odgovori

Vijećnička pitanja i odgovori

SADRŽAJ

Vijećnička pitanja i odgovori

U privitku se nalaze pitanja gradskih vijećnika Grada Labina s 25. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 2. svibnja 2024. godine.

 

Lari Zahtila

Web stranica

Kol Marcilnica

 

Alenka Verbanac

Ulica Paolo Sfeci

 

Tanja Pejić

Zgrada bivše apoteke

 

Mladen Bastijanić

Gradsko vijeće mladih

Bubić jama

 

Rasim Halilović

Igralište V. Spinčića

 

Silvano Vlačić

Prihodi i rashodi

 

U privitku se nalaze pitanja gradskih vijećnika Grada Labina s 24. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 27. ožujka 2024. godine.

Valdi Gobo

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

Lari Zahtila

Prilaz Pjacalu

Mala đirina

 

Alenka Verbanac

urušeni zid

 

Tanja Pejić

Kaštijun

 

Nenad Boršić

Radovi na cesti za Rabac

 

Katarina Filipović

Najavljeni projekti

Nerazvrstana cesta Ripenda Kras

 

Mladen Bastijanić

Kulturno povijesna baština

Cesta Plodine

 

 

U privitku se nalaze pitanja gradskih vijećnika Grada Labina s 22. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 20. prosinca 2023. godine.


LARI ZAHTILA
1.a - Prostori
1.b - Stepenice Rabac


TANJA PEJIĆ
2.a - Dom za starije osobe Labin

KATARINA FILIPOVIĆ
3.a - Ruševine - stari grad
3.b - Besplatni tereni

MLADEN BASTIJANIĆ
4.a - POS stanovi
4.b - Termoelektrana

 

 

ARHIVA - MANDAT 2021.-2025.

21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 29. studenog 2023.
20. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 11. listopada 2023.
19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina -od 26. srpnja 2023.
18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 7. lipnja 2023.
17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 5. travnja  2023.
16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 15. veljače 2023.
15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. prosinca 2022.
14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 24. studenog 2022.
13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. rujna 2022.
12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina -od 13. srpnja 2022.
11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 1. lipnja 2022.
9. redovna sjednica Gradskog viječa Grada Labina od 29. ožujka 2022.  
8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 31. siječnja 2022.
7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. prosinca 2021.
6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 23. studenog 2021.
5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 26. listopada 2021.
4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 21. rujna 2021.
3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 3. kolovoza 2021.
2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grala Labina - od 29. lipnja 2021.
1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. lipnja 2021.