Sastav Gradskog vijeća

Sastav Gradskog vijeća

SADRŽAJ

Sastav Gradskog vijeća

 

Eni Modrušan

 

Eni Modrušan (IDS- ISU)

Predsjednica gradskog viječa

e -mail: predsjednica.vijeca@labin.hr

Valdi Gobo    

Valdi Gobo (nezavisni)  

Potpredsjednik

e -mail: valdi.gobo@gmail.com 

 

Lari Zahtila  

Lari Zahtila (IDS-ISU) 

Potpredsjednik

e -mail: lari.zahtila@gmail.com

Mladen Bastijanić  

Mladen Bastijanić (DEMOKRATI)       

e -mail: bastijanicmladen@gmail.com

tel. 091/9732002

 

Nenad Boršić  

Nenad Boršić (HDZ) 

e-mail: nenad.borsic7@gmail.com

Katarina Filipović  

Katarina Filipović (SDP) 

e-mail: katarinafilipovic82@gmail.com

Piero Glavičić  

Piero Glavičić (IDS – ISU)

e-mail: piero.glavicic07@gmail.com

Bruna Gobo  

Bruna Gobo (IDS-ISU)

e-mail: bruna.gobo4@gmail.com

Rasim Halilović  

Rasim Halilović (IDS-ISU)

e-mail: rasim.halilovic@net.hr

Tijana Kocijel  

Tijana Kocijel (IDS-ISU)

e-mail: tijanakocijel@gmail.com

Đulijano Kos  

Đulijano Kos (IDS – ISU)

e-mail: kdulijano@gmail.com

Tanja Pejić  

Tanja Pejić (DEMOKRATI)

e-mail: tanja.pejic@hotmail.com 

Vesna Šćira Knapić  

Vesna Šćira Knapić (IDS - ISU)

e-mail: vsknapic@gmail.com

Alenka Verbanac  

Alenka Verbanac (IDS – ISU)

e-mail: alenka.verbanac555@gmail.com  

Silvano Vlačić  

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)

e-mail: nezavisnizajedno@gmail.com