Osnovna škola Matije Vlačića

Osnovna škola Matije Vlačića

SADRŽAJ

Osnovna škola Matije Vlačića

Osnovna škola Matije Vlačića osnovana je 1962. godine. Osnivač je Grad Labin. Škola je dobila naziv po Matiji Vlačiću Iliriku poznatom reformatoru, lingvistu, filozof i crkveni povjesničar rođenom u Labinu. Školu pohađa 375 učenika, a od toga 26 učenika pohađa Područnu školu Rabac. Nastava se održava u jutarnjoj smjeni u 16 razrednih odjela u Matičnoj školi, a 2 kombinirana odjela u Područnoj školi Rabac. U školi je zaposleno 48 djelatnika, a od toga 30-ak učitelja razredne i predmetne nastave grupiranih u aktive, psiholog, knjižničar i pedagog. Zahvaljujući potpori Grada Labina u školi djeluju tri grupe produženog boravka za učenike mlađih razreda i grupa za pomoć u učenju. Više…

Kontakti

Ravnateljica

Sanja Gregorinić Trumić

+385 52 855 488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr