Javna vatrogasna postrojba Labin

Javna vatrogasna postrojba Labin

SADRŽAJ

Javna vatrogasna postrojba Labin

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba Labin vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija: kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.), praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe, poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena, briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom, provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Labin samostalno, provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u organizaciji Područnih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,  provedba i učešce na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima zaštite i spašavanja, organizacija, pripomoć i ucešće na tečajevima, seminarima iz oblasti zaštite i spašavanja, briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara, organizacija i neposredno gašenje požara, organizacija spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja, obučavanje i stručno osposobljavanje, kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet, posjete) i obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Kontakti

Zapovjednik

Saša Stepančić, ing. sigurnosti i zaštite od požara

+385 52 851 654/851 655