Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Dječji vrtić Pjerina Verbanac

SADRŽAJ

Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Sukladno članku 5. Statuta Dječjeg vrtića, dječji vrtić ostvaruje svoju djelatnost u Centralnom objektu u Labinu, Prilaz Kršin 2 i u područnim odjeljenjima: Jaslice – Labin, Vinež, Stari grad, Labin Donji, Rabac, Raša i Vrećari. Dječji vrtić svoju djelatnost ostvaruje i obavlja na području Grada Labina i Općina Sveta Nedelja i Raša. Pravo na predškolski odgoj i naobrazbu imaju sva djeca predškolske dobi od navršene prve godine života.

 

SLUŽBENE STRANICE DJEČJEG VRTIĆA "PJERINA VERBANAC"

 

Radno vrijeme:

  • 9-satni boravak za djecu je od 6:30 do 15:30 sati
  • 10-satni boravak je od 6:30 do 16:30 sati
  • 5-satni boravak djece je od 7:00 do 12:00 sati.


Dječji vrtić u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu, cjelodnevni 9 i 10-satni boravak,poludnevni 5-osatni boravak,posebni redoviti program za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica i manjina – program na talijanskom jeziku, cjelodnevni 9 i 10-satni boravak, poludnevni 5-osatni boravak; druge rekreacione programe tijekom godine,jednodnevni izleti na području Istarske županije,zimovanje djece (jednodnevno i višednevno),programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, sudjelovanje u javnim nastupima, šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama, organizirano plivanje u ljetnim mjesecima, obilježavanje svjetskih dana, svečanosti, blagdana, praznika, provođenje projekata, posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama, ustrojstvo rada u ljetnim mjesecima temeljem prijava roditelja-korisnika usluga (srpanj-kolovoz). Kraći programi: rano učenje engleskog jezika: «Let's go!» - 2 puta tjedno po 1 sat u popodnevnim satima (19 djece – od 16.30 do 17.30 sati), športska igraonica: «U zdravom tijelu zdrav duh!» – 2 puta tjedno po 1,5 sati u popodnevnim satima (16 djece – o 17.00 do 18.00 sati), likovna radionica: «Što ćemo danas nacrtati?» - 2 puta tjedno po 2 sata u popodnevnim satima – trenutno nema dovoljno zainteresiranih.

U skladu sa nacionalnim programima i strategijama u RH, uz redovite programe i posebne programe odgojno-obrazovnog rada, provode se sigurnosno zaštitni i preventivni programi kao dio Godišnjeg plana i programa rada  te su doneseni protokoli postupanja u mogućim rizičnim situacijama: postupci i mjere u primjeni za preuzimanje i predaju djeteta u predškolsku ustanovu, bijeg djeteta iz ustanove, mjere sigurnosti u vrtiću i dvorištu, ozljede, bolest djeteta i prva pomoć, postupci i mjere nadzora kretanja odraslih osoba u objektima i oko objekata Dječjeg vrtića, postupanje u slučaju nasilja u obitelji djece, nasilja među djecom, nasilje između odgajatelja i roditelja i općenito slučajevima nasilnog ponašanja u predškolskoj ustanovi, postupanje u situacijama kod razvoda braka roditelja čije psihofizičko stanje ugrožava sigurnost djeteta.