Vodovod Labin

Vodovod Labin

SADRŽAJ

Vodovod Labin

Kao Ispostava Labin djeluje od 1937. godine pod nazivom KP "Istarski vodovod" Opatija. Godine 1956. kao Pogon Labin pripada KP "Istarski vodovod" Pazin. U samostalno poduzeće izdvaja se 1961. godine pod nazivom KP "Vodovod" Labin. Tadašnja Općina Labin osniva KP "Vodovod" d.o.o. Labin 30. lipnja 1994. godine. Od 3. studenoga 1995. godine Društvo je pod današnjim nazivom „Vodovod Labin“ d.o.o. Labin te je u vlasništvu Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan koji su ujedno i članovi Skupštine Društva. Predmet poslovanja VODOVODA LABIN d.o.o. Labin su:

-          javna vodoopskrba
-          javna odvodnja
-          ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
-          izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
-          umjeravanje vodomjera
-          proizvodnja energije za vlastite potrebe.

Izvještaj o poslovanju