Labin stan

SADRŽAJ

Labin stan

Labin Stan d.o.o. je poduzeće za upravljanje nekretninama u stopostotnom vlasništvu Grada Labina. U okviru osnovne djelatnosti “LABIN STAN” d.o.o. kao upravitelj u ime vlasnika nekretnina:

  • organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja,
  • obavlja povremene i godišnje preglede nekretnina,
  • utvrđuje visinu zajedničke pričuve,
  • osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika,
  • zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti
  • te obavlja ostale poslove po osnovi odluka vlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova.

Osim redovnog održavanja “LABIN STAN”, na zahtjev i uz pristanak većine obavlja i poslove izvanrednog održavanja zgrada te u tu svrhu izrađuje troškovnike, prikuplja ponude, ugovara radove, osigurava kreditna sredstva i nadzire radove. Trenutno na upravljanju ima oko 220.000 m2, a upravlja stambenim fondom Grada Labina i Općine Raša.

Izvještaj o poslovanju

Kontakti

Direktorica

Dolores Sorić

+385 52 852 891

info@labinstan.hr