Labin 2000

SADRŽAJ

Labin 2000

Društvo s ograničenom odgovornošću Labin 2000 osnovano je 6. prosinca 1994. godine od strane Grada Labina Odlukom o osnivanju. Odluka o osnivanju je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima 5. prosinca 1995. godine. Organi društva su Skupština i Uprava. Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Poduzeće je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

 • građevinarstvo
 • poslovanje nekretninama
 • marketinške djelatnosti
 • ostalo.


Dosadašnji projekti:        

 • poslovna zgrada Zelenice Labin
 • poslovna zgrada G3 Rabac
 • stambena zgrada Rabac (Opatijska ulica)
 • infrastrukturalne aktivnosti
 • izrada marketinških proizvoda (turističke mape i vodiči)               
 • upravljanje parkiralištima pod naplatom na području Grada Labina.

 
Projekti i područja koja sada provodi i zastupa Labin 2000 jesu:

 • Projekt objedinjene nabave za Grad Labin, gradska poduzeća i ustanove pod ingerencijom Grada Labina /nafta i naftni derivati, uredske potrepštine, hrana i piće, električna energija, potrošni materijal i materijal za čišćenje te ostalo od interesa za Grad Labin
 • Projekt E-grad
 • Naplata parkirališta: Stari grad, Trg labinskih rudara, Riva Rabac i Girandella.


Izvještaj o poslovanju

Kontakti

Direktor

Dalibor Zupičić

+385 52 852 891

info@labin2000.hr