Pretraživanje

Znanstvena konferencija o Vlacicu u Mainzu (Njemacka)

Utorak, 07. Lipnja 2011. - 6:05

U njemackom gradu Mainzu danas zapocinje sa radom jednodnevna konferencija posvecena našem slavnom sugradaninu, Matiji Vlacicu Iliriku. Uz sudjelovanje americkih, njemackih i austrijskih znanstvenika osvijetliti ce se Vlacicevo djelovanje na podrucju teologije, crkvene politike, filologije, historiografije, biblijske hermeneutike i egzegeze.

Organizator Znanstvenog skupa je Institut za europska istraživanja iz Mainza (Njemacka).