Pretraživanje

Zgrada društvenog poduzetništva u konkurenciji za European Award for Social Entrepreneurship and Disability

Petak, 16. Siječnja 2015. - 13:38

Drugo izdanje natjecaja European Award for Social Entrepreneurship and Disability, pokrenut od Zaklade ONCE, izabralo je 33 prihvatljiva projekta. U konkurenciji za finalnu nagradu nalazi se i udruga Alfa Albona sa svojim višestruko nagradivanim projektom Zgrada društvenog poduzetništva. Zaklada ONCE  koja djeluje u okviru European Network for Corporate Social Responsibility and Disability (CSR+D) i koja je sufinancirana od strane Europskog socijalnog fonda, pokrenula je  drugo izdanje European Award for Social Entrepreneurship and Disability: Promoting Social Investment. To je pionirska inicijativa u Europi s ciljem otkrivanja i javnog prepoznavanje projekata socijalnog poduzetništva koje se bave invaliditetom. Rok za dostavu projekata je bio 19. prosinca, a pristigle su prijave iz ukupno 13 zemalja Europske unije što cini geografski opseg vecim nego prošle godine. Ovo povecanje je pokazatelj sve veceg interesa europskih društvenih poduzetnika za ovu inicijativu, kao i za projekte koji ukljucuju dimenziju invaliditeta.

Nagrada namjerava utvrditi i javno priznati inicijative razvijene od strane društvenih poduzetnika s projektima u oblasti invalidnosti ili poduzetnika s invaliditetom s inovativnom projektu. U tom smislu, u konkurenciji za finalnu nagradu se natjecu 23 projekta društvenih poduzetnika na temu invalidnosti i 10 projekata poduzetnika s invaliditetom. Drugu godinu zaredom, European Award for Social Entrepreneurship and Disability suraduje s Europskom komisijom i podrškom 3 partnera osnivaca European Network mreže koju cine francuski L’Oreal, španjolska Telefónica i talijanski Minista del Lavoro e delle Politiche Sociali zajedno sa Zakladom ONCE, kao i sa Zakladama Triodos iz Španjolske, Kanchi iz Irske i Essl-a iz Austrije. Dvije nove organizacije su se prikljucile ovogodišnjem izdanju- European Disability Forum i EIDD- Design for All Europe iz Irske. Žiri koji ce odlucivati o nagradi sastoji se od po jednog clana svih prethodno navedenih entiteta.

Pobjednik drugog po redu izdanja European Award for Social Entrepreneurship and Disability bit ce proglašen 26. veljace i dobit ce nagradu u bruto iznosu od 11.000,00 eura koja ce mu biti urucena na ceremoniji, a financirat ce ju zaklada ONCE, L’Oréal,zaklada Triodos i zaklada EiDD – Design for All.

O projektu Zgrada društvenog poduzetništva procitajte na linku:

http://www.alfa-albona.hr/projekti/prostori-sudjelovanja/

 

Udruga za mlade Alfa Albona je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.