Pretraživanje

Zelene navike za održivu Labinštinu

vidljivost Zelene navike II.png (107 KB)
                                                                                                 www.strukturnifondovi.hr
                                                                                                    www.zelene-navike.hr

Naziv projekta:

Zelene navike za održivu Labinštinu

Kratki opis projekta:

Nositelj projekta je Grad Labin. Projekt obuhvaća područje Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja s 22.590 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Problemi koji se nastoje riješiti projektom su nedovoljna informiranost građana o postupanju s otpadom, nedovoljne količine odvojeno prikupljenog otpada, nedovoljan broj provedenih izobrazno informativnih aktivnosti i nedovoljan broj obuhvaćenih ciljnih skupina na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja (područje koje se još naziva i Labinština). Navedeni problemi ukazuju na potrebu za pojačanim edukativnim aktivnostima prema građanima Labinštine i njegovim posjetiteljima kojima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom te pritom imaju nejasnu sliku o svojoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, o hijerarhiji gospodarenja otpadom, te koristima uređenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Temeljem Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom i ovog Poziva na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja planiraju se provesti slijedeće aktivnosti:

1. Letci o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju

2. Vodič (brošure) o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju

3. Plakati o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju

4. Specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom

5. Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom

6. Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom

7. Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom i promoviranja obnovljivih izvora energije

8. Radionice za djecu

9. Televizijske reklame o gospodarenju otpadom

10. Radijske reklame o gospodarenju otpadom

11. Izobrazno-informativni materijali za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom

12. Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom

13. Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada

14. Edukativne slikovnice i/ili bojanke za djecu

15. Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša

16. Banneri za objavu na internetskim portalima

17. Plaćeni oglasi u elektronskim medijima

18. Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom

19. Plaćeni oglasi u tiskanim medijima

20. Radionice za osobe s invaliditetom i djecu s posebnim potrebama

21. Kampanje na društvenim mrežama

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj: smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta

Ciljne skupine projekta: svi građani, turisti, djeca (predškolska od 3 do 7 godina starosti te školska od 7 do 15 godina starosti), mladi (od 15 do 18 godina starosti), poslovna javnost, osobe s invaliditetom, te djeca i mladi s teškoćama u razvoju.

Rezultati projekta biti će:

1. Provedeno 7 obveznih, 11 preporučenih aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te tri dodatne aktivnosti

2. 100 % stanovništva Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja obuhvaćeno izobrazno-informativnim aktivnostima

3. Sve provedene aktivnosti zabilježene u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom

Projekt će pridonijeti razvoju svijesti građana Labinštine a time i ostvarenju smanjenja proizvodnje komunalnog otpada, povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada. Projekt će pozitivno utjecati na očuvanje okoliša, zdravlje ljudi, očuvanje resursa, jačanje gospodarskih aktivnosti u vezi sa ponovnim iskorištavanjem otpada, smanjenje troškova za građane i poslovne subjekte te poboljšanju poslovanja trgovačkog društva 1 MAJ d.o.o. koje je u vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt. Projekt će putem svojih izobrazno-edukativnih aktivnosti generirati i značajan broj poslova za vanjske subjekte i suradnike koji će se izravno ili neizravno angažirati u sklopu projekta.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 583.808,54 HRK

Odobrena bespovratna sredstva KF: 496.237,25 HRK

Odobrena bespovratna sredstva MRRFEU: 52.542,77 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

03.05.2018. – 03.01.2020.

Kontakt osoba:

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T     +385 (0)52 866-817
@     robert.mohorovic@labin.hr

Prilozi


;