Pretraživanje

Završena savjetovanja

Građani i gradska uprava > Savjetovanje s javnošću > Završena savjetovanja

Nacrt Strategije i plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina
Nacrt Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad Labin
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Labina

Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2021. godinu
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2021. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Labina 2020.- 2026

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju stanova u najam

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

Nacrt prijedloga Strategije kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020-2030.

Nacrt prijedloga Odluke kojom se uspostavlja načelo ravnopravnosti u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje nužnih smještaja na području Grada Labina

Nacrt ODLUKE o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Labinu

Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakićem u Gradu Labinu
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu sa pripadajućim nacrtima prijedloga programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu 

Nacrt Prijedloga Akcijskog plana za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Grada Labina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina

Nacrt Odluke o komunalnom redu
Nacrt Odluke o demografskim mjerama

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi
Nacrt Prijedloga Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina

Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

Nacrt Odluke o reklamiranju na području Grada Labina

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Labina

Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017.-2022. godine

Prijedlog Strategije održivog razvoja turizma Grada Labina 2016. - 2020.

Prijedlog Strategije razvoja Grada Labina 2016. - 2020.

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina
Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora
Prijedlog Lokalnog programa za mlade Grada Labina
Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o davanju stanova u najam
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Nacrt Strategije i plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina


;