Pretraživanje

Zatvaranje za promet Ulice Aldo Negri

Srijeda, 27. Rujna 2017. - 0:00Obavještavaju se građani  da će 09. listopada 2017. godine Županijska uprava za ceste Istarske županije započeti sa radovima na izvanrednom održavanju kolnika u Ulici Aldo Negri  u starogradskoj jezgri Grada Labina.

Završetak radova planiran je do kraja ove godine odnosno do 31. prosinca 2017. godine.  Za cijelo vrijeme trajanja radova promet u Ulici Aldo Negri bit će u cijelosti zatvoren za kolni promet .  Za to vrijeme koristit će se obilazni pravac  u oba smjera (Podlabin – Stari grad i Stari grad – Podlabin) preko Kapelice, Salakovci i Kranjci.  

Županijska uprava za ceste će prije početka radova proširiti koridor ceste na pojedinim kritičnim točkama navedenog obilaznog pravca  kako bi se tijekom korištenja istog osiguralo nesmetano odvijanje prometa u oba pravca.

Mole se građani za razumijevanje i prilagodbu te poštivanje  nove prometne signalizacije koja će usmjeravati na obilazni pravac.