Pretraživanje

Zaštitite nas od daljnjeg zagadenja okoliša

Ponedjeljak, 27. Veljače 2012. - 13:17

Labinšcina ce ovogodišnji pocetak veljace pamtiti po nevjerojatnoj hladnoci, niskim temperaturama ali i orkanskoj buri kakvu ne pamte ni najstariji žitelji Labinšcine. Posljedica nevremena su brojne štete posebno na vodovodnim cijevima i krovovima zgrada, no ti se problemi mnogo lakše saniraju za razliku od posljedica raznošenja pepela i šljake s odlagališta Plomina 1 po citavoj Labinštini.

To je bio i povod da se gradonacelnik Tulio Demetlika u ime Grada Labina i opcina Labinšcine obrati ministrici zaštite okoliša i prirode Mireli Holly te zatraži ocitovanje o poduzetim mjerama u cilju sprjecavanja daljnjeg zagadenja okoliša.

U pismu, gradonacelnik Tulio Demetlika istice da je poblem neodgovarajuceg zbrinjavanja pepela i šljake na spomenutoj lokaciji nešto o cemu se raspravlja od vremena stavljanja u uporabu TE Plomin 1, a još intenzivnije kada je u uporabu stavljena TE Plomin 2.

„Nažalost sada vec govorimo o izgradnji TE Plomin 3/TE Plomin blok C/ Zamjenski blok TE Plomin 1, ili vec kako je nazivamo, ali još uvijek nije riješen problem odlagališta. Proteklo nevrijeme, a posebno orkanska bura je najbolje pokazala opasnost koju ovakvo neodgovarajuce uredeno odlagalište predstavlja za gradane Labinštine. Kroz cijelo vrijeme trajanja orkanske bure podrucje koje okružuje Plominske termoelektrane, a to je posebno podrucje Grada Labina, Opcine Kršan, Opcine Sveta Nedelja, Opcine Pican i Opcine Raša bilo je izloženo pepelu sa ovog odlagališta. Kakav je to utjecaj na zdravlje naših gradana, koje su posljedice i tko je odgovoran da nakon toliko godina još uvijek nije riješen problem otvorenog odlagališta pepela i šljake u Plominu? Smatramo da se ovakva situacija više ne može tolerirati i da se promptno moraju poduzeti hitne mjere sanacije odlagališta na nacin da se gradani Labinštine konacno zaštite od njegova dugogodišnjeg negativnog utjecaja na njihovo zdravlje“, navodi se u pismu kojeg potpisuju gradonacelnik Tulio Demetlika i nacelnici opcina Labninšcine.