Pretraživanje

Zaštita osobnih podataka

Petak, 25. Svibnja 2018. - 0:00

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ujedno uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno  su regulirana  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Temeljem odredbe čl. 38. Opće uredbe o zaštiti osobnih Grad Labin u svojstvu  voditelja obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobno ime:  Loreta Blašković
Kontakt broj:  052/866-841
E-mail:loreta.blaskovic@labin.hr

Glede svih upita oko zaštite Vaših Uredbom zajamčenih prava, potrebnih obrazaca i zahtjeva možete kontaktirati naprijed imenovanog službenika za zaštitu osobnih podataka.  

 U cilju  uspostave  adekvatnog  procesa zaštite i upravljanja osobnim podacima, a u skladu s Uredbom, Grad Labin usvojio je  politiku zaštite osobnih podataka.