Pretraživanje

Zapoceli radovi na sanaciji crkve Sv. Kuzme i Damjana

Četvrtak, 20. Studenog 2014. - 13:08

Crkva Svetog Kuzme i Damjana u podnožju starog grada Labina izgradena je pocetkom 15. stoljeca i zašticeno je kulturno dobro. Crkva je bila u vlasništvu raseljenih clanova talijanske obitelji Depanger nepoznatog prebivališta te je Grad Labin pokrenuo postupak prijenosa vlasništva pred nadležnim državnim uredom za imovinsko pravne poslove. Temeljem rješenja Konzervatorskog odjela u Puli Grad Labin preuzeo je skrbništvo nad objektom koji je registriran kao kulturno dobro sukladno važecim propisima. Postupkom na osnovu utvrdenog statusa do sada je pola nekretnine prenijeto u vlasništvo Grada Labina. 

Proteklog tjedna zapocela je sanacija i obnova crkve. Radove financiraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u visini od 270.000,00 kuna i Grad Labin koji je u svom proracunu osigurao 195.000,00 kuna. Izvodac radova je tvrtka KAPITEL d.o.o. Žminj, a radove nadzire arheološki, konzervatorski i gradevinski nadzor. Sanacija se izvodi po projektu kojeg je takoder financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Radovi se odnose na staticku sanaciju crkve koja je pod utjecajima vibracija i lošeg temeljnog tla bila u derutnom stanju sa vidljivim pukotinama i deformacijama zidova i stropova, a krov je propuštao vodu. Obnovom i revitalizacijom objekta te njegovim  ukljucivanjem u svakodnevni život, bilo kroz liturgijsku upotrebu ili turisticku ponudu, steci ce se preduvjet za dugotrajno ocuvanje jedinstvenog spomenika goticke arhitekture.