Pretraživanje

Zaključak i Prijedlog liste prvenstva za davanje stanova u najam

Po izvršenom bodovanju svakog pravovremeno podnesenog zahtjeva formiran je PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM ZA RAZDOBLJE OD ČETIRI GODINE, a sve sukladno odredbama Odluke o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Labina broj 3/2015) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, KLASA: 022-05/19-01/2-186, URBROJ: 2144/01-01-19-1, od 01. srpnja 2019. godine.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i na izvršeno bodovanje i to u roku 8 (osam) dana od dana objave ovog prijedloga liste prvenstva na oglasnoj ploči Grada Labina, dakle najkasnije do 18. listopada 2019.

Prilozi


;