Pretraživanje

Zajednički posjet predstavnika Labina i Raše postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Sloveniji

Ponedjeljak, 07. Svibnja 2018. - 0:00

U subotu, 5. svibnja delegacije Grada Labina i Općine Raša posjetili su postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda u mjestu Nova Gorica (SLO). Povod ovome posjetu bila je zajednička odluka da vijećnici vide tip uređaja kakav je u planu izgradnje na našem području. O ovom već dobro poznatom problemu i pokušajima iznalaženja rješenja prihvatljivog svim stranama dosta se pisalo. Domaćini su projekt predstavili detaljno te su se svi prisutni mogli uvjeriti u kvalitetu istog, ali i neprocjenjivu vrijednost za lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić i načelnica Općine Raša Gloria Paliska složili su se kako je ovaj zajednički posjet Novoj Gorici bio od velike koristi te da će  konkretni materijali biti prezentirani javnosti na sljedećoj sjednici Gradskog i Općinskog vijeća zakazanoj za 22. svibnja u isto vrijeme. Cilj je zajednički i na dobrobit svih stanovnika Labinštine, to je jedina i najvažnija stvar kojom će se voditi obje strane  pri odlučivanju o ovom projektu.

O centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gorica

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gorica izgrađen je za pročišćavanje otpadnih voda općina Nova Gorica, Šempeter Vrtojba i Miren Kostanjevca. Uređaj je izgrađen s kapacitetom od 52.500 ekvivalent stanovnika (za liniju vode), dok je linija mulja projektirana s kapacitetom 80.000 ekvivalent stanovnika, a ova razlika pokriva prihvat mulja s nekoliko manjih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u okolnim mjestima na kojima s obzirom na njihovu veličinu nema dijela za obradu mulja budući da se ona uobičajeno centraliziran na lokaciji najvećeg uređaja na gravitirajućem području. Uređaj Nova Gorica sufinanciran je sredstvima iz kohezijskog fonda Europske Unije pri čemu je udio sufinanciranja u ukupnoj investiciji od oko 50 milijuna eura (nadogradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) iznosi oko 70%. Usporedbe radi predviđeni uređaj Labin-Raša trebao bi biti kapaciteta oko 20.000 ekvivalent stanovnika (linija vode), dok bi linija mulja trebala biti kapaciteta oko 30.000 ekvivalent stanovnika. Time bi uređaj Labin-Raša trebao biti za oko dva i pol puta manji od posjećenog postrojenja. Uređaj ovakvog tipa sastoji se od mehaničkog predtretmana gdje se uklanjaju prvo krupne, a potom i sitnije krute čestice, pijesak te ulja i masti. Potom se otpadna voda pročišćava biološkim postupcima koji se baziraju na uklanjanju organske tvari (ugljika) te hranjivih soli (dušika i fosfora) u bioaeracijskim spremnicima. U daljnjim postupcima obrade otpadna voda ulazi u gotove membranske module koji se sastoji od desetaka tisuća kilometara tankih cjevčica (promjera od svega 0,04 mikrometra) te se dobiva pročišćena voda u potpunosti oslobođena od bakterija, virusa te krutih čestica. Najbolji dokaz ovomu je i umjetno jezerce s vodoskokom izgrađeno u sklopu posjećenog uređaja u kojem se sakuplja pročišćena otpadna voda prije konačnog ispusta u obližnji potok. Naime, ovo jezerce predstavlja oku iznimno ugodan krajolik te prekrasno arhitektonsko rješenje nastanjeno močvarnim biljem, lopočima i brojnim žabama, koje su se i tokom posjeta itekako dobro čule, a što sve zajedno svjedoči o kvaliteti i stupnju pročišćene otpadne vode koja se nakon pročišćavanja MBR (membranskom) tehnologijom može i ponovno koristiti za brojne namjene (primjerice zalijevanje parkova i nasada). Mulj koji se izdvaja u opisanim postupcima pročišćavanja otpadne vode dalje se obrađuje na lokaciji samog uređaja u sklopu zasebne zatvorene jedinice sa sustavom za pročišćavanje zraka čime se eliminiraju svi potencijalni problemi vezani uz eventualno širenje neugodnih mirisa. Mulj se obrađuje u dva stupnja, prvo se centrifugama dehidrira do razine od oko 20 % udjela suhe tvari, a potom se termičkim sušenjem mulj dovodi do razine od preko 90% suhe tvari čime se dobiva sterilizirani mulj u obliku peleta koji predstavlja apsolutno bezopasan otpadni materijal koji se potom, zahvaljujući svojoj izuzetno visokoj energetskoj vrijednosti, može koristiti i kao gorivo. Time ovakav tip postrojenja, koje se predviđa i za uređaj Labin-Raša, predstavlja održivo rješenje kojim se minimiziraju štetni utjecaji na okoliš i stoga se ono s pravom može smatrati posljednjim krikom tehnologije koje bi trebalo pridonijeti očuvanju prirode cijele Labinštine te pridonijeti održivom razvoju kraja.

DSC_2236.JPG (4.80 MB)