Pretraživanje

Više od 350 tisuća kn za igrališta u Vinežu i Tupljaku

Utorak, 21. Srpnja 2020. - 0:00

Upravni odbor LAG-a „Istočna Istra“ donio je Odluke o odabiru projekta pristiglih na LAG natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

Na LAG natječaj pristigle su 2 prijave projekata i to projekt rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež, nositelja projekta Grad Labin i Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak,  nositelja projekta Općina Pićan. Oba projekta ostvarila su pravo na javnu potporu. Sveukupni iznos odobrenih sredstava po ovom natječaju iznosi 353.111,50 HRK.

Zaključno sa ovim natječajem LAG „Istočna Istra“ je odobrio projekte u ukupnom iznosu od 6.372.598,32 HRK što predstavlja 97,35% raspoloživog iznosa iz odobrene Strategije. Odobreno je financiranje 41 projekta sa područja Labinštine i to 36 projekta poljoprivrednih gospodarstva i 5 projekta jedinica lokalnih samouprava sa najmanjim iznosom od 15.000 EUR.

Temeljem kriterija uspješnosti provedbe Strategije Ministarstvo poljoprivrede je odobrilo LAG-u „Istočna Istra“ dodatnih 1.257.000 HRK za dodatne natječaje čija se objava planira u jesen 2020. godine.     

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – Mjera 19 „LEADER – CLLD“ -  Europa ulaže u ruralna područja.

Prilog: Konačna rang lista TO 3.1.1

Slika UO-3.7.2020..jpg (92 KB)

Prilozi