Pretraživanje

Veliko priznanje: Grad Labin u finalu i u kategoriji „kvaliteta života“

Petak, 27. Rujna 2019. - 0:00

Labin je najbolji srednji grad po visini proračunskih izdvajanja za sport (16 posto), a među pet je najboljih, među ostalim, po broju visokoobrazovanih građana. Neki su ovo od parametara koji Grad Labin ove godine u velikom istraživanju Hanza medie, agencije IPSOS i portala gradonačelnik.hr smještaju u finale i u drugoj kategoriji, onoj prestižnoj, o kvaliteti života.

Podsjetimo, radi se o istraživanju u kojem se biraju najbolji gradovi u Hrvatskoj u četiri kategorije, a Labin je ove godine finalist u njih dvije, kvaliteta života te obrazovanje i mladi.

Kategorija izbora najboljih gradova po kvaliteti života prestižna je iz više razloga, među ostalim i stoga što taj izbor, kroz ankete, uključuje građane, njihove stavove i prioritete o tome što im je najvažnije za kvalitetu života u njihovim sredinama.

Agencija Ispos napravila je istraživanje na uzorku od preko 1.000 građana koji su odgovorili na pitanja o tome što im je najvažnije za kvalitetu života u njihovom gradu. Temeljem njihovih odgovora, usporedili su pokazatelje gradova po čak 26 različitih parametara i dobili poredak gradova koji svojim građanima osiguravaju najbolju kvalitetu i standarde življenja.

Kad je u pitanju ocjenjivanje gradova za kvalitetu života u njima, ono se od strane stručnoga žirija odvijalo prema devet kriterija. U grupi kriterija oslonjenih na proračune gradova su, među ostalim, budžetska izdvajanja za zaštitu okoliša, sport, kulturu i gospodarenje otpadom. Jedna od korištenih varijabli u ocjenjivanju gradova je i izdvajanje iz proračuna za subvencije gradskome prijevozu. Pritom se izračunavao omjer subvencioniranja cijena prijevoza i ukupnih rashoda proračuna.

U grupi ‘neproračunskih’ kriterija za ocjenjivanje kvalitete života u gradovima su, među ostalim, vitalni i indeksi općeg kretanja i starenja stanovništva. Vitalni indeks, navodi portal, izračunat je kao omjer broja rođenih u odnosu na broj umrlih u promatranoj godini,  a u ocjenjivanju je korišten prosjek dostupnih vitalnih indeksa od 2011. do 2018..

kvaliteta života.png (7 KB)