Pretraživanje

Veceras Tematska sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Srijeda, 05. Ožujka 2014. - 9:57

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10-lektorirani tekst, 8/13.),  u ponedjeljak, 10. ožujka 2014. godine održati ce se u Velikoj vijecnici Grada Labina s pocetkom u 17,00 sati Tematska sjednica Gradskog vijeca Grada Labina na kojoj ce na prvom citanju biti Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina u razdoblju od 2014.-2020. godine sa programskim paketom urbanih strategija turistickog razvoja korištenjem raspoloživih prirodnih resursa.         


Prilozi