Pretraživanje

Veceras javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike

Srijeda, 14. Siječnja 2015. - 13:59

Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju temeljem Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina objavilo je 5. sijecnja 2015. javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike. Javna rasprava traje do 23. sijecnja 2015. godine, a javno izlaganje održat ce se veceras, 14. sijecnja 2015. godine sa pocetkom u 17,00 sati u Velikoj vijecnici grada Labina, Titov trg 11.  


Svi dijelovi Prijedloga Plana (grafika i tekst) objavljeni su na poveznici http://www.labin.hr/node/6588.