Pretraživanje

Veceras 8. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Ponedjeljak, 31. Ožujka 2014. - 7:57

Veceras s pocetkom u 18,00 sati u Velikoj vijecnici Grada Labina održati ce se 8. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina. Nakon Aktualnog sata i usvajanja Zapisnika sa 6. i 7. Sjednice Gradskog vijeca, Zapisnika sa Tematske sjednice Gradskog vijeca od 20. veljace 2014. godine i Zapisnika sa Tematske sjednice Gradskog vijeca od 10. ožujka 2014. godine, vijecnici ce razmatrati Izvješce o stanju sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina za 2013. godinu te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina za razdoblje 2014-2016. godine.

Vijecnicima ce se prezentirati informacije o stanju sigurnosti na podrucju Grada Labina u 2013. godini, Izvješce o radu Gradonacelnika Grada Labina za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine te Izvješce o izvršenju Proracuna Grada Labina za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine. Na dnevnom redu sjednice je i donošenje Zakljucka o pokretanju postupka radi stjecanja prava vlasništva na dijelu zgrade RIŠ-a, donošenje Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina u Labinu, Prilaz Vetva 14, donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu, donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove pod nazivom „Gradska knjižnica Labin“, donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Izjave o uskladivanju Društva s ogranicenom odgovornošcu Labin 2000 sa Zakonom o trgovackim društvima.

Vijecnici ce razmatrati i odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2014. godinu kao i Zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin i Osnovne škole Matije Vlacica Labin.


Prilozi