Pretraživanje

Veceras 30. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Utorak, 26. Lipnja 2012. - 12:51

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst), Predsjednik Gradskog vijeca Grada Labina sazvao je 30. redovnu sjednicu Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u utorak, 26. lipnja 2012. godine u 18,00 sati sa sljedecim dnevnim redom:  

  1. Usvajanje Zapisnika sa 29. redovne sjednice Gradskog vijeca
  2. Razmatranje Izvješca o poslovanju Puckog otvorenog ucilišta Labin za 2011. godinu
  3. Razmatranje Izvješca o poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2011. godinu
  4. Donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljstva izmedu Grada Labina u Republici Hrvatskoj i Opcine Struga u Republici Makedoniji
  5. Izbor clanova Savjeta mladih Grada Labina.

Prilozi