Pretraživanje

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole kV Maslinica

Četvrtak, 21. Travnja 2016. - 7:17

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - KB 20 kV TS 35/10(20) kV STARCA stup DV 10(20) kV MASLINICA, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.750/3, 750/38, 750/11, 752, 750/1, 751/2, 1163/1, 805, 806, 807, 804, 836, 844, 846/1, 855/4, 856, 855/1, 886, 855/6, 853/2, 1167, 911, 890, 930/1, 926, 931, 933, 1059, 1060, 1058 i 1168 sve k.o. Novi Labin i k.č. 140/2, 140/3, 133, 140/5 i 131/1 sve k.o. Labin - Presika  na području Grada Labina.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana, 4. svibnja 2016. godine od 9,00-11,00 sati, u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju, 3. kat, soba br. 29. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


Prilozi