Pretraživanje

Utvrdene kandidature za izbor clanova Savjeta mladih Grada Labina

Utorak, 26. Kolovoza 2014. - 6:37

Na osnovi clanka 9. i clanka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 8/14.), temeljem objavljenog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor clanova Savjeta mladih Grada Labina od 25. srpnja 2014. godine, Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeca Grada Labina je na sjednici 20. kolovoza 2014. godine izvršila provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata utvrdila da je Gradsko vijece Grada Labina na sjednici 24. srpnja 2014. godine utvrdilo Javni poziv za isticanje kandidature za izbor clanova Savjeta mladih Grada Labina, da je Javni poziv bio je objavljen na Oglasnoj ploci Grada Labina od 25. srpnja 2014. godine do 11. kolovoza 2014. godine i da je u otvorenom roku za prijavu pristiglo 11 prijava ovlaštenih predlagatelja kandidature za clana/zamjenika clana Savjeta mladih Grada Labina.  

Svi prijavljeni kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima iz Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina, te je utvrden popis važecih kandidatura koji se na listi navode prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga i to:

 I. Predlagatelj: Udruga Labin Art Express XXI

1. IGOR DUNDARA iz Labina,

Zamjenik: MARIN BIOCIC iz Labina

II. Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

1. NIKOL BONETA iz Labina

Zamjenik: ANTONELA MILETIC iz Labina

III. Predlagatelj: Istarski demokratski sabor – Dieta democratica Istriana Klub mladih IDS-a

1. LARI JURICIC iz Labina

Zamjenik: PATRIK SANDOMENIGO iz Labina

2. MAURO CEKADA iz Labina

Zamjenik: KLARA GLAVICIC iz Labina

3. SMILJAN POPOV iz Rapca

Zamjenik: ROBERT MOHOROVIC iz Labina

IV. Predlagatelj: Udruga Notturno

1. TONI JURICIC iz Labina

Zamjenik: TONI MARTINOVIC iz Labina

V. Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona

1. AURORA BEMBIC iz Labina

Zamjenik: KONSTANTIN PORODIN iz Labina

2. VERONIKA JELIC iz Labina

Zamjenik: FRANKO NACINOVIC iz Labina

3. RENATA KIRŠIC iz Rapca

Zamjenik: NICOL NACINOVIC  iz Rapca

4. ŽAKLINA NACINOVIC iz Rapca

Zamjenik: DAJANA MILEVOJ iz Labina

5. ANAMARIJA RADELJEVIC iz Labina

Zamjenik: SARA GLAVICIC iz Labina.


Prilozi