Pretraživanje

Utvrđene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina

Petak, 15. Travnja 2016. - 10:46

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina, na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 26. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.), sastavlja i objavljuje Kandidacijske liste za vijeća mjesnih odbora Labin donji, Labin Kature, Labin gornji, Kapelica, Vinež, Rabac i Ripenda i Zbirnu listu kandidacijskih lista.

Liste možete preuzeti u privitku.


Prilozi