Pretraživanje

Utvrden Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

Četvrtak, 09. Veljače 2012. - 11:23

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika utvrdio je u skladu sa Proracunom Grada Labina za 2012. godinu Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu. Sredstva za nabavu osigurana su u Proracunu Grada Labina za 2012. godinu, a uvjeti placanja za svaku pojedinu nabavu utvrdit ce se dokumentacijom za nadmetanje.

Pocetak javnih nabava iz ovog Plana mora biti uskladen sa tromjesecnim planovima izvršenja Proracuna. Nabave roba, radova i usluga cija je procijenjena vrijednost nabave do 70.000,00 kuna može se provoditi postupkom javne nabave u kojem slucaju takvu nabavu treba ukljuciti u ovaj Plan.

Ukoliko se za nabave ne provodi javna nabava tada narudžbu ovjerava Gradonacelnik Grada Labina ili druga osoba po ovlaštenju Gradonacelnika.


Prilozi