Pretraživanje

Usvojeno Izvješce o radu Djecjeg vrtica "Pjerina Verbanac" Labin

Četvrtak, 08. Studenog 2012. - 11:22

Gradski vijecnici jednoglasno su prihvatili Izvješce o radu Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ Labin za proteklu pedagošku godinu. Naime, Djecji vrtic svoju djelatnost ostvaruje u Maticnom vrticu u Labinu i u šest podrucnih odjeljenja ukljucujuci jaslice.

Tijekom protekle pedagoške godine u jaslicama je djelovalo sedam odgojnih skupina sa 107 djece, dok je 308 mališana vrticke dobi od 3 godine života do polaska u školu bilo podijeljenjeno u 12 odgojnih skupina.

U redovitom 6/9/10-satnom programu ranog ucenja engleskog jezika u jednoj odgojnoj skupini bilo je 24 djece, a u posebnom programu na talijanskom jeziku u jdnoj skupini 28 djece. Ukupno je predškolskim odgojem u Djecjem vrticu „Pjerina Verbanac“ na dan 31. svibnja 2012. godine bilo obuhvaceno 467 mališana.

Prosjecan broj djece tijekom pedagoške godine iznosio je 456 djece. Prosjek dolaska djece bio je 72% (najmanji prosjek dolaska bio je u sijecnju/veljaci/ožujku i tijekom ljetnih mjeseci kada su godišnji odmori). Razlozi nedolaska djece bili su uglavnom zbog ucestalih bolesti djece (epidemija vodenih kozica), korištenja godišnjeg odmora roditelja ili spajanja državnih blagdana. Sve su skupine (21) i u vrticu i u jaslicama mješovite. Tijekom srpnja i kolovoza u vrticu je ostalo upisano 348 djece, 6/9/10-satnog boravka.

Od rujna 2011. godine do travnja 2012. Godine u vrticu se provodio PATHS-RASTEM (Razvoj Alternativnih Strategija Mišljenja) program. Ovim je programom bilo obuhvaceno 54 djece, a provodile su ga cetiri odgajateljice, uz strucnu pomoc pedagoginje i ravnateljice koje su završile strucno usavršavanje za primjenu univerzalnog preventivnog programa PATHS-RASTEM.

Prve analize pokazale su da je PATHS-RASTEM program ucinkovit program prevencije u hrvatskom odg.- obr. kontekstu te da ima pozitivan ucinak na djecu koja su bila ukljucena. Nakon jednogodišnje provedbe programa kod predškolske djece koja su bila ukljucena došlo je do smanjenja simptoma hiperaktivnosti; smanjenja problema s pažnjom; smanjenja opozicionalnog ponašanja; smanjenja agresivnog ponašanja; poboljšanja ponašanja vezanih uz ucenje; smanjenja emocionalnih poteškoca; bolje vještine emocionalne regulacije; smanjenja internaliziranih simptoma.

Kraci program ranog ucenja engleskog jezika ove se godine provodio u Centralnom vrticu Labin  Program je pohadalo 21 dijete, ali su se tijekom godine neki ispisali pa je do kraja godine bilo 16 djece. Održane su 64 radionice, a zadnjeg je dana održana svecanost kojom su se ujedno oprostili, te pokazali roditeljima dio sadržaja i aktivnosti koje su ostvarene tijekom godine.  

Temeljem Izvješca o planu upisa djece u jaslice/vrtic  za novu pedagošku 2012/2013. godinu prijavljeno je 185 djece, s podrucja Grada Labina i opcina Sv.Nedelja, Kršan, Raša i Pican. U novu pedagošku 2012/2013. godinu primljeno je 123 djece koji ispunjavaju uvjete prema Pravilniku o uvjetima i nacinu prijema i upisa djece u predškolsku ustanovu i slobodnim mjestima po objektima. Na dan 30. rujna 2012. godine, sa podrucja Grada Labina nema niti jednog djeteta na listi cekanja za vrtice, dok je za jaslice na listi cekanja 12 djece. Na listama cekanja za upis u vrtic sa podrucja opcina je 7 djece u podrucnom odjeljenju Vinež ( 1- opcina Raša, 1- opcina Kršan i 5- opcina Sveta Nedjelja) i 1 dijete u podrucnom odjeljenju Potpicnu ( 1- opcina Pican), a na listama cekanja za upis u jaslice sa podrucja opcina je 25 djece u Jaslicama Labin ( 13- opcina Raša i 12- opcina Sveta Nedjelja) i 2 djece u Jaslicama Potpican (2- opcina Pican).